თქვენი კომპანიის მომავლის დაცვა სანამ შენ ხარ ციფრულ სფეროში

მოემზადეთ თქვენი თავდაცვითი ძალების გასაძლიერებლად და შემოგვიერთდით ურყევი დაცვის მოგზაურობაში!

ᲩᲕᲔᲜᲘ ᲛᲘᲡᲘᲐ

Stealth Computing გვთავაზობს მომსახურების და გადაწყვეტილებების მთელ რიგს, რომლებიც უკავშირდება უსაფრთხოებას და რისკების მართვას. ძირითადი შემოთავაზებებია

სერვისები და გადაწყვეტილებები

ISO 27001

Stealth Computing ეხმარება ორგანიზაციებს ISO 27001 სერტიფიკაციის რეალიზაციასა და მხარდაჭერაში. ISO 27001 ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემების საერთაშორისო სტანდარტია, რომელიც გვაძლევს საინფორმაციო კონფიდენციალურობის, მთლიანობის და ხელმისაწვდომობის რისკების მართვის ჩარჩოს.

NIST

Stealth Computing კიბერ უსაფრთხოებისათვის სტანდარტებისა და ტექნოლოგიების ეროვნული ინსტიტუტის (NIST) ინსტრუქციებისა და ჩარჩო დოკუმენტების რეალიზაციაში ცნობადი და გამოცდილი კომპანიაა. NIST უზრუნველყოფს საუკეთესო გამოცდილების და სტანდარტების კომპლექსით ორგანიზაციების დასახმარებლად მათი კიბერ უსაფრთხოების გასაძლიერებლად.

ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემა (ISMS)

Stealth Computing ეხმარება ორგანიზაციებს შექმნან და აამუშავონ ინფორმაციული უსაფრთხოების ეფექტური სისტემა (ISMS). ISMS არის სენსიტიური ინფორმაციის და მისი კონფიდენციალურობის, მთლიანობის და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისადმი სისტემატიზირებული მიდგომა.

საფრთხის ანალიზი

Stealth Computing ატარებს საფრთხის საფუძვლიან ანალიზს ორგანიზაციის საინფორმაციო სისტემის პოტენციური საფრთხეებისა და რისკების გამოსავლენად და შესაფასებლად. ამაში იგულისხმება გარე და შიდა საფრთხეების შეფასება, როგორიცაა დამაზიანებელი თავდასხმები, ჰაკერული შეტევები, შიდა საფრთხეები და სხვა.

მოწყვლადობის რუკის შედგენა

Stealth Computing ორგანიზაციის IT ინფრასტუქტურის, სისტემების და აპლიკაციების შიგნით ახდენს მოწყვლადობის იდენტიფიცირებას და ადგენს რუკებს. ამაში შედის მოწყვლადობის შეფასება, შეღწევის ტესტირება და პოტენციური სისუსტეების ანალიზი, რომლებიც შესაძლებელია გამოიყენონ თავდამსხმელებმა.

რისკის ანალიზი

Stealth Computing რისკის ანალიზს ატარებს იდენტიფიცირებული საფრთხეებისა და მოწყვლადობის შესაძლებლობისა და მათი გავლენის შეფასების გზით. ეს ანალიზი ეხმარება ორგანიზაციებს რისკების შესამცირებლად, საკუთარი უსაფრთხოების და გამოყოფილი რესურსების ეფექტურად პრიორიტიზირებაში.

რისკის მართვა

Stealth Computing გვთავაზობს სტრატეგიებსა და რეკომენდაციებს იდენტიფიცირებული რისკების სამართავად. ამაში შედის უსაფრთხოების კონტროლი, ინციდენტზე ზემოქმედების საპასუხო გეგმები, რეზერვის შექმნის და გამოსწორების პროცესების აღსრულების და სხვა რისკების შემცირების ზომები.

შეჭრის ტესტირება

Stealth Computing ახორციელებს შეჭრის ტესტირებას, რომელიც ცნობილია როგორც ეთიკური ჰაკერობა, რათა რეალურ დროში მოხდეს შეტევის სიმულირება და მოწყვლადობის იდენტიფიცირება. ეს შესაძლოა უცხომა პირმაც გამოიყენოს. ორგანიზაციებს აძლევს საშუალებას გამოავლინონ სისუტეები მანამ, სანამ მათ გამოიყენებენ ბოროტმოქმედნი.

უსაფრთხოების მონიტორინგი

Stealth Computing რეალურ დროში ახორციელების უსაფრთხოების მონიტორინგის მომსახურებას, უსაფრთხოების ინციდენტების მიკვლევისა და რეაგირებისათვის. აქ იგულისხმება ქსელის ტრაფიკის, ლოგ-ანალიზის, შეღწევის მიკვლევის სისტემების მონიტორინგი,  და უსაფრთხოების მოვლენების მართვა.

CISO როგორც მომსახურება

Stealth Computing გვთავაზოს CISO-ს (ინფორმაციული უსაფრთხოების სათავო სამსახური) როგორც მომსახურებას, რომელიც უზრუნველყოფს ორგანიზაციების წვდომას უსაფრთხოების გამოცდილ პროფესიონალებზე არა მუდმივ საფუძველზე, არამედ შიდა CISO-ს არსებობის გარეშე.

ეს შემოთავაზებები იმ ყოვლისმომცველი მიდგომის დემონსტრაციაა, რომელსაც Stealth Computing-ი იყენებს საინფორმაციო უსაფრთხოების პრობლემებზე სამუშაოდ და ორგანიზაციების დასახმარებლად დაიცვან საკუთარი ღირებული აქტივები და მონაცემები.